ຊາແດງຜົ້ງສາລີ


🍃ຊາຂຽວ+ຊາແດງ400ປີ ຈາກຜົ້ງສາລີ🍃ຊາອິນຊີເພື່ອສຸຂະພາບ ມີຈຳໜ່າຍທີ່ ນະຄອນຫລວງ​ວຽງຈັນແລ້ວ📌📌📌📌📌📌
🍃ຄຸນສົມບັດ 11 ຢ່າງຂອງຊາອິນຊີ🍃
1. ຂັບສານພິດອອກຈາກຮ່າງກາຍ
2. ຊ່ວຍຮັກສາໂລກໄມເກຮນ
3. ລະລາຍໄຂມັນສວນເກີນ,​ ຂັບຖ່າຍສະດວກ
4. ລົດການອັກເສບຂອງລຳໃສ້,​ ຂ້າເຊື້ອແບັດທີເລຍໃນລຳໃສ້ໃຫຍ່ໄດ້
5. ປ້ອງກັນໂລກຕັບ,​ ເສັ້ນເລືອດໃນຫົວໃຈຕີບ
6. ເສີມສ້າງສຸຂະພາບ ແລະ ຮ່າງກາຍໃຫ້ສົດຊື່ນ
7. ຊ່ວຍໃນການຍ່ອຍອາຫານໄດ້ດີ
8. ລົດຄວາມຄຽດ,​ຄວາມດັນເລືອດ ແລະ ປ້ອງກັນຫລອດເລືອດຕີບຕັນ
9. ຮັກສາອາການເຈັບຫົວ,​ໂລກຊືມເສົ້າ
10. ຊ່ວຍບຳລຸງຮ່າງກາຍໃຫ້ສຸຂະພາບດີ ແລະ ກະຕຸ້ນລະບົບປະສາດ
11. ດື່ມຊາທຸກມື້ຊ່ວຍຮັກສາໂລກຕ່າງໆ ແລະ ເຮັດໃຫ້ການຢາກອາຫານລົດລົງອີກດ້ວຍ
#ຊື້ເປັນຂອງຝາກຂອງຕ້ອນ ຫລື ສາມາດຊື້ດື່ມເພື່ອສຸຂະພາບຂອງໂຕທ່ານເອງ
📍ຊາອິນຊີ ຊາດີເພື່ອສຸຂະພາບ ຜ່ານມາດຕະຖານ ຂອງທັງລາວ ແລະ ຂອງຕ່າງປະເທດ ມີໃບຢັ້ງຢືນຮັບປະກັນ
💦ຈັດຈຳໜ່າຍທີ່ ນະຄອນຫລວງ​ວຽງຈັນ​ທີ່ດຽວເທົ່ານັ້ນ
#LOCA Company​ ບໍລິສັດທີ່ປຶກສາດ້ານກະສິກຳສະອາດ
✔️ຕິດຕໍ່ສອບຖາມຂໍມູນເພີ່ມເຕີມໄດ້ທີ່ເບີ 020 29227755
✔️ສັ່ງ​ຊື້​ສິນຄ້າທີ່ເບີ 020 7831 2456